Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Liczniki energi elektrycznej

GAMA300 z dokładnością 0.2s

Trójfazowy licznik nowej generacji przeznaczony do opomiarowania przemysłowego z dokładnością klasy 0.2s. Licznik GAMA 300 mierzy energią aktywną i bierną oraz może pracować w trybie jedno lub wielo-taryfowym.

GAMA300 balance G3G

Licznik G3G jest rekomendowany do trafostacji, ponieważ licznik mierzy nie tylko energię czynną [kWh], bierną [kvarh] i pozorną [kVAh] w obu kierunkach (generacji i konsumpcji), ale również przechowuje profile danych pomiarowych (rozliczeniowy, profil obciążenia i napięcia, rejestry zdarzeń) i rejestruje wskaźniki jakościowe energii. Fluktuacje napięcia, współczynnik zawartości harmonicznych (THD), niezbilansowanie sieci trójfazowej sieci i migotanie napięcia są rejestrowane zgodnie z EN 61000-4-30 dla urządzeń klasy B. W dodatku licznik szacuje straty energii zarówno w linii przesyłowej (pomiar I2h) oraz w transformatorze mocy (pomiar U2h). Interfejsy elektryczne licznika (Ethernet, RS485, optyczny) wspierają protokół komunikacyjny DLMS/COSEM, toteż licznik G3G jest kompatybilny z urządzeniami innych producentów i może pracować w zautomatyzowanym systemie odczytu liczników pracującym w oparciu o TCP/IPv4 oraz sieci komunikacyjne HDLC. Licznik może komunikować się w trybie kodowania i autentykacji (AES-128, GCM), które zapewniają bezpieczną wymianę danych we wspólnym systemie.

GAMA100

Nowa generacja liczników GAMA 100 została zaprojektowana do pomiaru energii czynnej w sieciach jednofazowych. Licznik może być prosty, jednofazowy lub bardziej złożony wielo taryfowy z poszerzoną funkcjonalnością. Licznik może być dostarczony z różnymi opcjonalnymi funkcjonalnościami - wliczając pomiar mocy maksymalnej, możliwość podłączenia licznika do systemu automatycznego odczytu (AMR), rozszerzonymi funkcjami antymanipulacyjnymi czy wyjście przekaźnikowe. Licznik spełnia Litewskie wymagania techniczne dla przyrządów pomiarowych, jak i również wymagania dyrektywy Parlamentu europejskiego 2004/22/EC.

GAMA300

Nowy licznik GAMA 300 został zaprojektowany na potrzeby bardzo szybko zmieniającego się rynku energii elektrycznej dostosowany do deregulacji i rosnących wymagań klientów. Elektroniczny licznik energii elektrycznej GAMA 300 pracuje w trójfazowych sieciach elektrycznych i został zatwierdzony zgodnie ze standardami IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-1 oraz EN 50470-3.

EPQS

Licznik EPQS jest wielofunkcyjnym urządzeniem do pomiaru energii elektrycznej w czterech kwadrantach i został zatwierdzony zgodnie z IEC 62053-11, IEC 62053-22, IEC 62053-21, IEC 62053-23. Licznik pracuje w sieciach 3 lub 4 przewodowych i może być podłączony bezpośrednio (klasa dokładności 1) lub podłączony pośrednio CT/VT (klasa dokładności 0.2s lub 0.5s). Licznik EPQS może być łatwo włączony do systemów automatycznego odczytu posiada funkcje umożliwiające monitorowanie jakości mocy i został zaprojektowany do spełnienia najbardziej wymagające wymagania operatorów oraz innych klientów.