Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Jakość

Poważnie podchodzimy do jakości każdego produktu wytwarzanego w naszej firmie, dlatego dokładna kontrola każdego kroku jest wdrażana we wszystkich procesach. Jakość jest zapewniona począwszy od odpowiedniej kontroli zakupionych komponentów, testów przeprowadzanych w trakcie rozwoju produktów, a także oprogramowania, kontrolę na różnych etapach procesu produkcyjnego. Ponadto, kontrola jakości i testy są wykonywane dla każdego produktu wytwarzanego w laboratorium kalibracyjnym i weryfikacyjnym certyfikowanym zgodnie z wymaganiami normy EN ISO / IEC 17025. Laboratorium przeprowadza również weryfikację liczników energii elektrycznej zgodnie z zatwierdzonymi metodami weryfikacji. Każdy produkt wytwarzany w naszej firmie ma oznaczenie CE wskazujące na zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami dyrektyw.

System zarządzania jakością ELEKTRONIKA Sp. Z oo jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy LST EN ISO 9001:2015. Dążąc do najlepszego wyniku - najwyższego poziomu jakości - wszystkie procesy są stale analizowane, oceniane i ulepszane.

Jednym z najważniejszych parametrów oceny działalności ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. jest analiza poziomu wpływu na środowisko. Dlatego polityka firmy ukierunkowana jest na zmniejszenie wspomnianego wpływu ze znaczną odpowiedzialnością, przestrzeganie wymogów prawnych, usprawnienia procesów i wdrażanie nowych technologii w aspekcie ochrony środowiska. System zarządzania środowiskiem ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd. jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy LST EN ISO 14001:2015 która zapewnia właściwe planowanie, organizację, wydajność i kontrolę procesów we wszystkich działach firmy. 

Jedną z głównych wartości firmy są pracownicy. ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo środowiska pracy i wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a tym samym, z dużą odpowiedzialnością spełnia wymagania normy BS OHSAS 18001:2007 oraz przepisów państwowych związanych z tym obszarem. Precyzując, przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego, definiowane są czynniki ryzyka i wdrażane są w naszej firmie środki zapobiegawcze w zakresie obniżania ryzyka. Ponadto w firmie działa komitet ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, który reprezentuje interesy najwyższego kierownictwa i pracowników w sferze bezpieczeństwa i zdrowia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji podczas wykonywania naszej działalności - projektowanie, produkcja, sprzedaż i wsparcie urządzeń - wdrażane są systemy zarządzania zgodne z normą LST EN ISO 27001: 2013. Odpowiednio zapewniamy bezpieczeństwo wszystkich informacji: przychodzących, wychodzących, opracowanych, zarządzanych i wykorzystywanych ustnie, pisemnie i elektroniczne.

Wieloletnie doświadczenie firmy i zaufanie partnerów z różnych krajów skłania nas do ciągłego dążenia do rozwoju i doskonalenia działalności, w tym do nowoczesnych technologii w sferze inteligentnych pomiarów.

Pracujemy nad spełnieniem oczekiwań i wymagań klientów, przedstawiając produkty wysokiej jakości, spełniające wymagania międzynarodowych norm i dyrektyw.

Osoba kontaktowa: Rita Raubienė, Tel. +370 696 87764, rita.raubiene@elgama.eu