Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 9001

Mūsų tikslas - projektuoti ir gaminti kokybiškus išmaniuosius elektroninius elektros energijos skaitiklius, labiausiai atitinkančius konkretaus vartotojo poreikius. Mes to siekiame profesionalių, draugiškų ir atidžių vartotojams darbuotojų dėka, efektyviai reaguodami į vartotojo poreikius ir lūkesčius, taikydami modernių technologijų teikiamas galimybes.

Mūsų prioritetai:

Klientų lūkesčių atitikimas;
Nuolatinis kokybės vadybos sistemos atitikimas ir gerinimas pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams;
Kryptingas kokybės tikslų siekimas ir reikiami ištekliai kokybės siekių įgyvendinimui;
Neigiamo poveikio aplinkai ir darbuotojų saugai ir sveikatai prevencija;
Jokių veiksmų ar sprendimų, galinčių pakenkti gaminio kokybei ar vartotojų poreikių patenkinimui.


KOKYBĖS POLITIKA

Įsipareigojame nuolat gerinti vartotojų ir visų suinteresuotų šalių pasitenkinimą ir viršyti jų lūkesčius įgyvendindami šias priemones:

  • Teikiant kliento lūkesčius atitinkančius produktus ir paslaugas;
  • Užtikinant efektyvius procesus, nukreiptus kliento poreikių tenkinimui bei reaguojant į vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius, įtakojančius veiklos rezultatyvumą;
  • Stebint strateginius bei veiklos procesų rodiklius ir efektyviai valdant veiklą;
  • Įgyvendinant ir nuolat tobulinant kokybės vadybos sistemą;
  • Diegiant ir puoselėjant įmonės vertybes bei ugdant darbuotojų kompetencijas;
  • Užtikrinant atitiktį taikomiems teisės aktų reikalavimams.

Siekiame, kad mūsų išskirtiniu bruožu taptų mūsų teikiamų paslaugų kokybė, dėmesys ir atidumas vartotojui ugdant kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo ir produkto kokybę.