Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 14001 / ISO 45001

Siekti, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai, priežiūra būtų vykdoma darant galimai mažiausią poveikį aplinkai, rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata, tenkinant vartotojų poreikius, laikantis teisinių reikalavimų.


Užduotys:

Nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;

Nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal ISO 45001
standarto reikalavimus;

Planuojant veiklą įvertinti galimą poveikį aplinkai, užtikrinti kontrolę ir valdymą;

Skatinti visuotinį darbuotojų dalyvavimą aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos veikloje;

Gilinti darbuotojų žinias aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

 
Įsipareigojimai:

Užtikrinti, kad laikomasi LST EN ISO 14001, ISO 45001
standartų, teisinių bei kitų aplinkos apsaugos reikalavimų;

Nuolat didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, prioritetą teikiant taršos prevencijai;

Nuolat didinti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumą, prioritetą teikiant saugioms darbo vietoms, nelaimingų atsitikimų prevencijai;

Skirti reikiamus išteklius aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti.