Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

TURINYS

 1.      Bendroji informacija
 2.      Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 3.      Duomenų subjekto teisės
 4.      Slapukų naudojimas
 5.      Socialiniai tinklai
 6.      Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 7.      Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys
 8.      Kontaktai

 

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Elgama-Elektronika“ interneto svetainės www.elgama.eu  lankytojų ir kitų duomenų subjektų (toliau Duomenų subjektus) asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo politikos tikslas informuoti Duomenų subjektus, apsaugoti ir ginti  jų asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Elgama-Elektronika“ juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. 

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės taikomo  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Interneto svetainėje yra nuorodų į UAB „Elgama-Elektronika“ nepriklausančias interneto svetaines. UAB „Elgama-Elektronika“ nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

UAB „Elgama-Elektronika“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi;
 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

UAB „Elgama-Elektronika“  gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Registracijos interneto svetainėje yra tvarkomi šie asmenų, kurie registruojasi interneto svetainėje, duomenys: vardas, pavardė, telefonas, šalis, miestas, prisijungimo vardas ir slaptažodis. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • gauti, registruoti ir apdoroti klientų užklausas;
 • pateikti gaminių techninę dokumentaciją interesantams;
 • susisiekti su užklausą pateikusiu klientu telefonu ar el. paštu dėl atsakymo į užklausoje pateiktus klausimus ar užsakymus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, bendru įmonės elektroninio pašto adresu: info@elgama.eu), turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos UAB „Elgama-Elektronika“ tvarko;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs, kaip duomenų subjektas atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamiesi internetiniu puslapiu sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Mūsų tinklapyje įdiegtos priemonės suteikia galimybę juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad tinklapyje apie jus būtų renkama tik anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis lankytojai, kurie nėra užsiregistravę mūsų internetinėje svetainėje. Tinklapiu galima naudotis anonimiškai, kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų asmeninę informaciją (pavyzdžiui, registruotis, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti užklausą ir pan.).

Tinklapis automatiškai nerenka jokių Jūsų Asmeninių duomenų. Tinklapyje naudojami Slapukai skirti užtikrinti taisyklingą tinklapio veikimą ir Jūsų naršymo patirtį, taip pat gaunamų statistinių tinklapio duomenų dėka mes galime tobulinti savo internetinės svetainę. Naršant mūsų svetainėje integruoti slapukai automatiškai renka: puslapių lankomumo rodiklius, lankytinų URL nuorodų kelią bei statistiką, tinklapio krovimosi laiką naršant, naudojamą naršyklės rūšį, naudojamą įrenginį, IP adresą, geografinę padėtį ir informaciją esančią slapukuose. Šie duomenys nėra siejami su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys archyvuojami ir naudojami tik statistinei analizei, svetainės lankytojų ir (ar) klientų srautų įvertinimui.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

 

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras:

 • tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys nėra perduodami, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tretiesiems asmenims informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:

 • siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą;
 • atsakant į valstybinių institucijų prašymus;
 • taip pat tais atvejais, kai dėl Jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie Jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti UAB „Elgama-Elektronika“ (toliau tekste – Valdytojas), asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, pvz.: darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „LinkedIn“), įdarbinimo agentūrų, Lietuvos darbo biržos, tiesiogiai arba elektroniniu paštu iš duomenų subjekto, kai jis atsiliepia į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus. Informaciją apie duomenų subjekto kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes Valdytojas taip pat gali gauti iš, pavyzdžiui, Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Valdytojas gali rinkti duomenis iš buvusio darbdavio prieš tai informavęs kandidatą, o iš esamo darbdavio – Valdytojas rinks informaciją tik tuo atveju, jeigu duomenų subjektas Valdytojui suteiks sutikimą.

Duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo gyvenimo aprašyme (CV), kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose pateiktus duomenis šiame Politikos skirsnyje numatytu tikslu Valdytojas laiko gautu, kai duomenų subjektas Valdytojui pateikia savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus. Jeigu informaciją apie duomenų subjektą Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, Valdytojas preziumuoja, kad duomenų subjektas yra gavęs visą reikiamą informaciją apie jo duomenų tvarkymą ir yra suteikęs sutikimą tvarkyti savo duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

Vykdydamas atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindamas Jūsų kandidatūrą, Valdytojas tvarko toliau nurodytus asmens duomenis:

Duomenų kategorijos

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį, informacija apie kandidato išsilavinimą, informacija apie kvalifikacijos kėlimą, informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai. Duomenys apie sveikatą*. Už kandidato nuožiūra pateiktą informaciją (pvz.: gimimo data, pridėta asmens nuotrauka, pomėgiai ir kita), kuri nenurodyta aukščiau išvardintose duomenų kategorijose, atsakomybę už duomenų tvarkymą prisiima pateikęs duomenis kandidatas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas ir teisinis interesas.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol vykdome atranką į konkrečią darbo vietą (-as) ir jai pasibaigus, bet ne ilgiau kaip 2 metus pasibaigus atrankai.

* Duomenis apie duomenų subjekto sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus Valdytojas renka ir tvarko, siekdami įvertinti duomenų subjekto darbingumą, darbo vietos atitikimą jo sveikatos būklei ir (ar) gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Duomenis apie duomenų subjekto sveikatą Valdytojas renka tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą Valdytojas nepasirinks duomenų subjekto kandidatūros ir nesudarys su juo darbo sutarties, visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis Valdytojas įtrauks į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, tvarkys asmens duomenis bei esant poreikiui kreipsis į duomenų subjektą dėl dalyvavimo atrankoje, į kitas laisvas darbo vietas.

Duomenų subjektas yra laisvas nesutikti, kad jo duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti jo duomenis iš kandidatų duomenų bazės.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui ar gavus duomenų subjekto prašymą, asmens duomenys bus saugiai sunaikinti. Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: - esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; - asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; - esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Bet kokiu atveju duomenų subjekto suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Valdytojas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jam pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime.

Su Duomenų subjekto teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Bendrovei galite teikti asmeniškai Vykdytojo biuro administratoriui, registruotu paštu (Visorių g. 2, Vilnius) ar bendru įmonės elektroninio pašto adresu: info@elgama.eu, juos priima ir gaunamų dokumentų registravimo žurnale užregistruoja Vykdytojo biuro administratorius. Gavę Jūsų kreipimąsi, galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Duomenų subjekto reikalavimas bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Atsakymas į Jūsų reikalavimą bus pateikiamas raštu.

 

Duomenų Valdytojo kontaktai:

UAB „Elgama-Elektronika“

į.k. 110395970

El.p. info@elgama.eu.; 

Tel. 85-2375-000

http://www.elgama.eu