Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 14001 / BS OHSAS 18001

Mūsų tikslas - siekti, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai, priežiūra būtų vykdoma darant galimai mažiausią poveikį aplinkai, rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata, tenkinant vartotojų poreikius, laikantis teisinių reikalavimų.

Prioritetai, veiklos kryptys:

Nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;

Nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001 standarto reikalavimus;

Planuojant veiklą įvertinti galimą poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai, užtikrinti kontrolę ir valdymą;

Skatinti visuotinį darbuotojų dalyvavimą aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos veikloje; 

Gilinti darbuotojų žinias aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

APLINKOS APSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Įsipareigojame nuolat gerinti vartotojų ir visų suinteresuotų šalių pasitenkinimą ir viršyti jų lūkesčius įgyvendindami šias priemones:

  • planuojant veiklą įvertinti galimą poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai, užtikrinti kontrolę ir valdymą;
  • skatinant darbuotojų įsitraukimą siekiant su aplinkos apsauga ir darbuotojų sauga ir sveikata susijusių strateginių bei veiklos procesų rodiklių ir efektyviai valdant veiklą;
  • įgyvendinant ir nuolat tobulinant aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą prioritetą teikiant taršos prevencijai, saugioms darbo vietoms, profesinės rizikos veiksnių poveikio mažinimui, nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencijai;
  • užtikrinant atitiktį taikomiems teisės aktų reikalavimams.

Siekiame, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai ir priežiūra būtų vykdoma darant galimai mažiausią poveikį aplinkai, rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata, tenkinant vartotojų poreikius, laikantis teisinių reikalavimų.